Knud Erik Serup

  • er indehaver af, administrerende direktør og dagligt udførende i iterna ApS.KES-0353_img
  • har i mange regier (offentlige, NGO og private) fungeret som organisationsudvikler, udviklingskonsulent og projektleder og -chef, primært inden for områder som IT-udvikling, erhvervsuddannelse og serviceerhverv. Ledelsesdiscipliner som organisation, projektstyring, innovation, lederskab og evaluering har stedse været i fokus.
  • har siden primo 2001 ernæret sig som full-time selvstændig – udvikler, rådgiver og ’købmand’.

I dette opgavefelt skifter beskæftigelsesformen hyppigt. I rækken af nævneværdige opgaver vil jeg fremhæve flg.:

– Forsøgsleder for Vejle Bredbånd (85-89)
– Vejle Kommunes Erhvervsudviklingsprogram (Ver. 1 – 4, 1991 – 2005.)
– Trekantområdet Danmarks Erhvervsudviklingsprogram (96-99)
– Aakjærs (2000)
– Web-redaktør på vejleonline.dk og fredericiaonline.dk (01-02)
– Sekretær og udviklingskonsulent for Fredericia Erhvervsforening (2008 – 2015). Sekretariatsforpligtelsen overdraget til Business Fredericia i forbindelse med en større organisationsændring.
– Udvikling af koncepter, udviklingsprogrammer, ansøgninger, evalueringer m.v. for erhvervsråd, erhvervsakademier, videncentre og organisationer (hyppigst free-lance med henblik på erhvervsfremme gennem hele perioden).

Er oprindelig uddannet som bibliotekar med ansættelser i Middelfart og Vejle (1973-1984). Derefter ansættelser som udviklingskonsulent ved Vejle Kommune, Planlægningssekretariatet, Økonomi & Udvikling samt Vejle Erhvervscenter (1985-2000) og Aakjærs (2000)

Referencer

Vejle Kommune, Vejle Erhvervsudvikling, Fredericia Erhvervsforening, BIZ-ArT, Spinderihallerne, Økolariet, Vejle Kunstmuseum, Trekantområdet Danmark, Vejle Amts Folkeblad, FACIT Erhvervsakademi, Syddansk Erhvervsakademi, Iværkcenter Vejle amt, Videncenter for Integration, IT Forum Trekantområdet, Bibliotekarforbundet, Campus Vejle, EUC Lillebælt.

Ydelser

– Visionsseminar
– Ideoplæg
– Udviklingsstrategi
– Informations- og videnarkitektur. Se definition her.
– Records & Information Management (RIM). Se definition her.
– Business Open Source Intelligence (Business OSINT). Se definition her.
– Projektbeskrivelse og -planer
– Ansøgning/tilbud
– Projektledelse og -koordination
– Rapportering
– Redaktion af magasiner m.v.
– Surveys
– Evaluering
– Formidling (foredrag, publikationer og PR)
– Tilrettelæggelse af reklame- og marketingkampagner
– Event-fotografering
– Forhandling af systemer

Priser (exc. moms pr. 1. juli 2016)

Ad hoc: 885,00

Honoraraftaler med længere varighed

1 kvartal min. 10 t. pr. md. -10%
2 kvartaler min. 10 t. pr. md. -15%
3 kvartaler min. 10 t. pr. md. -20%
1 år min. 10 t. pr. md -33%

Projektledelse

Fast pris og tid efter tilbud/overslag. Underleverancer specificeres.

Hertil kommer udlæg for transport, materialer og andet forbrug.